FNM

Model: 30HPE
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

FNM

Model: 20HPE
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh

FNM

Model: 13HPE
Kích thước bao: cm
KT ngăn ắc-quy: cm
KT ngăn thiết bị:
CS máy lạnh: BTUh