Nếu câu trả lời cho các câu hỏi của bạn không được đề cập bên dưới, hãy hỏi DZM (Nếu bạn có câu hỏi về Máy phát điện, DZM sẽ có câu trả lời)

Những câu hỏi thường được người dùng thắc mắc:

Questions on engines

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ? Tôi nên chọn định mức nào cho ứng dụng bộ phát điện của tôi?

Questions on standards and directives

Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi để có thể được giải đáp thắc mắc và tư vấn một cách tốt nhất: