Hỗ trợ khách hàng

Bán hàng máy phát điện

Nguyễn Thị Toàn

0866 22 01 24

toan.ngth@dzima.com

Bán hàng pin khởi động

Nguyễn Thị Phượng

+84 79 2296 679

phuong@dzima.com

CSKH Máy phát điện

Nguyễn Thanh Trường

+84 (0)968854223

truong.ngth@dzima.com

CSKH Pin khởi động

Nguyễn Thị Phượng

+84 79 2296 679

phuong@dzima.com

Thông tin liên hệ

Số C2-17, Đường D, KDC Him Lam Phú Đông, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

+84 (0) 866 22 01 22

info@dzima.com