Hỗ trợ khách hàng

Bán hàng trong nước

Nguyễn Thị Huyền Trân

+84 (0)908648122

tran.ngth@dzima.com

Bán hàng nước ngoài

Charlie Đặng

+84 (0)389229504

charlie.d@dzima.com

Dịch vụ kỹ thuật

Nguyễn Thanh Trường

+84 (0)968854223

truong.ngth@dzima.com

Quản lý dự án

Phạm Thanh Hà

+84 (0)9465487853

ha.phth@dzima.com

Thông tin liên hệ

Số C2-17, Đường D, KDC Him Lam Phú Đông, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

+84 (0) 866 22 01 22

info@dzima.com