Hàng có sẵn

Ngày cập nhật: 12/05/2021
Model Công suất Động cơ Đầu phát Giao ngay Giao 30 ngày Giao 60 ngày
Đã bán Hàng tồn Đã bán Hàng tồn Đã bán Hàng tồn
VG8FL1 5KVA Lister LPW2 Sincro SK160SA1 1
VGD8000K 8KVA Kohler KD702 Mecc 1
VGD8000H 8KVA 1D90Z S20F-200 1
VG6SHS1 6KVA 2G40 SK160CB1 1
VG8FPS 8KVA-1pha 403A-15G1 SK160CB1 1 1
VG20FPM 20KVA 404A-22G1 ECP 28 M/4 1
VG30Y5 30KVA YAMAR MECC 1
DG40F5 40KVA F32SM1A MARELLI 1 1
VG65B5 65KVA 4M10G70/5 LEROY SOMER 1
VG80B5 80KVA 4M10G88/5 LEROY SOMER 1 1
VG100B5 100KVA 4M10G110/5 1
VG125F5 (2016) 123KVA N45TM3 MECC 1
VG200B5 200KVA 6M21G220/5 LEROY SOMER 1
DG250F5 250KVA N67TE8W (2019) Dingol 1
VG300B5 300KVA 6M16G350/5 1
VG400B5 400KVA/450KVA 6M21G440/5 Dingol 450kVA 1
VG400B5 400KVA 6M21G440/5 Leroy Somer 1
FPT 500HP C13-500 1
DEUTZ 700HP TCD 2015 1
SCANIA 800HP DI16 072M 5