Hàng có sẵn

Ngày cập nhật: 22/11/2020
Model Công suất Động cơ Đầu phát Giao ngay Giao 30 ngày Giao 60 ngày
Đã bán Hàng tồn Đã bán Hàng tồn Đã bán Hàng tồn
VG8FL1 5KVA Lister LPW2 Sincro SK160SA1 1
VGD8000K 8KVA Kohler KD702 Mecc 1
VGD8000H 8KVA 1D90Z S20F-200 1
VG6SHS1 6KVA 2G40 SK160CB1 1
DG15B5 15KVA 4M06G17/5 MXB 160MA4 1
VG8FPS 8KVA-1pha 403A-15G1 SK160CB1 1
VG20FPM 20KVA 404A-22G1 ECP 28 M/4 1
DG40F5 40KVA F32SM1A MARELLI 1 1
C110D5 100KVA Cummins Stamford 1
DG125GF MPĐ thủy 123KVA N45TM3 MECC 1
DG200GF MPĐ thủy 200KVA N67TM7 MECC 1
DG200I5 200KVA 200W6GTA MJB250LA4 1
DG250F5 250KVA N67TE8W MECC(Ấn) 1
HFW400T5 400KVA C13TE3A STAMFORD 2
VG500FB 500KVA 6M26G550/5 DG544D 1
FPT 500HP C13-500 1
DEUTZ 700HP TCD 2015 1
SCANIA 800HP DI16 072M 5