Pin ô tô điện
12V

Model: BP140LV
Dòng Khởi Động: 240A
Kích Thước: 165x126x175mm
Xe Ô Tô Điện: Vinfast, BYD, Tesla, Ioniq,...

Pin ô tô điện
12V

Model: BPS140LV
Dòng Khởi Động: 240A
Kích Thước: 230x138x208mm
Xe Ô Tô Điện: Vinfast, BYD, Tesla, Ioniq,...

Pin ô tô
12.8V

Model: BP120
Dòng Khởi Động: 160A
Kích Thước: 150x87x130mm
Xe Phân Khối Tới: 1200cc

Pin ô tô
12.8V

Model: BP140
Dòng Khởi Động: 320A
Kích Thước: 165x126x175mm
Xe Phân Khối Tới: 2200cc

Pin ô tô
12.8V

Model: BP160
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 200x166x170mm
Xe Phân Khối Tới: 4000cc

Pin ô tô
25.6V

Model: BP208
Dòng Khởi Động: 320A
Kích Thước: 230x138x208mm
Ứng dụng: Xe tải 8T, MPĐ tới 350kVA

Pin ô tô
25.6V

Model: BP212
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 260x167x210mm
Ứng dụng: Xe tải 15T, MPĐ tới 500kVA

Pin ô tô
25.6V

Model: BP220
Dòng Khởi Động: 800A
Kích Thước: 520x220x225mm
Ứng dụng: Khởi động cơ tới 30L, máy phát điện, tàu thủy

Pin xe máy
12.8V

Model: BP106
Dòng Khởi Động: 50A
Kích Thước: 112x70x88mm
Xe Phân Khối Tới: 150cc

Pin xe máy
12.8V

Model: BP106H
Dòng Khởi Động: 50A
Kích Thước: 119x60x127mm
Xe Phân Khối Tới: 150cc

Pin xe máy
11.1V

Model: BPS106
Dòng Khởi Động: 60A
Kích Thước: 112x70x88mm
Xe Phân Khối Tới: 150cc, xe có sạc yếu, có độ chế điện thêm

Pin xe máy
11.1V

Model: BPS106H
Dòng Khởi Động: 60A
Kích Thước: 119x60x127mm
Xe Phân Khối Tới: 150cc

Pin xe máy
12.8V

Model: BP110
Dòng Khởi Động: 80A
Kích Thước: 112x70x106mm
Xe Phân Khối Tới: 300cc

Pin xe máy
11.1V

Model: BPS110
Dòng Khởi Động: 90A
Kích Thước: 112x70x106mm
Xe Phân Khối Tới: 300cc, khó khởi động, có độ chế thêm về điện

Pin xe máy
12.8V

Model: BP115
Dòng Khởi Động: 120A
Kích Thước: 150x87x93mm
Xe Phân Khối Tới: 900cc

Pin đa dụng
25.6V

Model: BPS212-110Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 520x220x225mm
Ứng dụng: Tàu cá

Pin đa dụng
25.6V

Model: BPS212-66Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 365x215x230mm
Ứng dụng: Tàu cá

Pin đa dụng
12.8V

Model: BPS160-132Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 365x215x225mm
Ứng dung: Xe motorhome

Pin đa dụng
12.8V

Model: BPS160-88Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 295x200x225mm
Ứng dung: Xe motorhome

Pin đa dụng
12.8V

Model: BPS160-66Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 260x167x210mm
Ứng dụng: Xe mini bus 30c

Pin đa dụng
12.8V

Model: BPS140-44Ah
Dòng Khởi Động: 320A
Kích Thước: 230x138x210mm
Ứng dụng: Xe van 16c, Xe điện, Xe ô tô có idling stop