Pin xe máy
12.8V

Model: DZM BP115
Dòng Khởi Động: 120A
Kích Thước: 150x87x93mm
Xe Phân Khối Tới: 900cc
Giá: 1.370.000Đ

Pin xe máy
12.8V

Model: DZM BP110
Dòng Khởi Động: 80A
Kích Thước: 112x70x106mm
Xe Phân Khối Tới: 300cc
Giá: 1.060.000Đ

Pin xe máy
12.8V

Model: DZM BP109
Dòng Khởi Động: 75A
Kích Thước: 112x70x88mm
Xe Phân Khối Tới: 300cc
Giá: 890.000Đ

Pin xe máy
12.8V

Model: DZM BP106
Dòng Khởi Động: 50A
Kích Thước: 112x70x88mm
Xe Phân Khối Tới: 150cc, xe dùng loại đề 3 pha
Giá: 720.000Đ

Pin xe máy
11.1V

Model: DZM BPS110
Dòng Khởi Động: 90A
Kích Thước: 112x70x106mm
Xe Phân Khối Tới: 300cc, xe có idling stop, có độ chế điện thêm
Giá: 1.100.000Đ

Pin xe máy
11.1V

Model: DZM BPS106
Dòng Khởi Động: 60A
Kích Thước: 112x70x88mm
Xe Phân Khối Tới: 150cc, xe có sạc yếu, có độ chế điện thêm
Giá: 820.000Đ

Pin ô tô
25.6V

Model: DZM BP212
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 260x167x210mm
Ứng dụng: Xe tải 15T, MPĐ tới 500kVA
Giá: 6.700.000Đ

Pin ô tô
25.6V

Model: DZM BP208
Dòng Khởi Động: 320A
Kích Thước: 230x138x208mm
Ứng dụng: Xe tải 8T, MPĐ tới 350kVA
Giá: 4.800.000Đ

Pin ô tô
25.6V

Model: DZM BP204
Dòng Khởi Động: 160A
Kích Thước: 165x126x175mm
Ứng dụng: Xe tải 4T, MPĐ tới 200kVA
Giá: 3.100.000Đ

Pin ô tô
12.8V

Model: DZM BP160
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 200x166x170mm
Xe Phân Khối Tới: 4000cc
Giá: 3.700.000Đ

Pin ô tô
12.8V

Model: DZM BP140
Dòng Khởi Động: 320A
Kích Thước: 165x126x175mm
Xe Phân Khối Tới: 2200cc
Giá: 2.500.000Đ

Pin ô tô
12.8V

Model: DZM BP120X
Dòng Khởi Động: 160A
Kích Thước: 181x77x170mm
Xe Phân Khối Tới: 1200cc, có siêu tụ dập tắt xung khởi động
Giá: 1.800.000Đ

Pin dung lượng cao
25.6V

Model: DZM BPS212-110Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 520x220x225mm
Ứng dụng: Tàu cá
Giá: 13.900.000Đ

Pin dung lượng cao
25.6V

Model: DZM BPS212-66Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 365x215x230mm
Ứng dụng: Tàu cá
Giá: 9.400.000Đ

Pin dung lượng cao
12.8V

Model: DZM BPS160-132Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 365x212x225mm
Ứng dụng: Xe motorhome
Giá: 8.600.000Đ

Pin dung lượng cao
12.8V

Model: DZM BPS160-88Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 295x200x225mm
Ứng dung: Xe motorhome
Giá: 6.300.000Đ

Pin dung lượng cao
12.8V

Model: DZM BPS160-66Ah
Dòng Khởi Động: 480A
Kích Thước: 260x167x210mm
Ứng dụng: Xe mini bus 30c
Giá: 5.100.000Đ

Pin dung lượng cao
12.8V

Model: DZM BPS140-44Ah
Dòng Khởi Động: 320A
Kích Thước: 230x138x210mm
Ứng dụng: Xe van 16c, Xe điện, Xe ô tô có idling stop
Giá: 3.600.000Đ