DZM

Model: DTS 8821
Kích thước bao: 80x80x210 cm
KT ngăn ắc-quy: 76 cm
KT ngăn thiết bị: 22 U
CS máy lạnh: 9000 BTUh

DZM

Model: DTS 8814
Kích thước bao: 80x80x135 cm
KT ngăn ắc-quy: 36 cm
KT ngăn thiết bị: 15 U
CS máy lạnh: 6000 BTUh

DZM

Model: DTS 1126
Kích thước bao: 110x100x260 cm
KT ngăn ắc-quy: 0 cm
KT ngăn thiết bị: 44 U
CS máy lạnh: 9000 BTUh