DZM

Model: DTS 8820
Kích thước bao: 80x80x210 cm
KT ngăn ắc-quy: 70 cm
KT ngăn thiết bị: 22 U
CS máy lạnh: 6000 BTUh

DZM

Model: DTS 8812
Kích thước bao: 80x80x125 cm
KT ngăn ắc-quy: 40 cm
KT ngăn thiết bị: 13 U
CS máy lạnh: 5000 BTUh

DZM

Model: DTS 1110
Kích thước bao: 110x120x260 cm
KT ngăn ắc-quy: 70 cm
KT ngăn thiết bị: 30 U
CS máy lạnh: 9000 BTUh