Everexceed
330 Wp

Model: ESM-330M
Điện áp: 32,4 V
Kích thước: 167 x 100 x 0,35 cm
Khối lượng: 19,5 kg

Vietgen
5000 W

Model: VGI-5SBG
Dòng nạp ắc quy: 80A
Kích thước: 32 x 43 x 13 cm
Khối lượng: 11 kg

Vietgen
3000 W

Model: VGI-3BM
Dòng nạp ắc quy: 26,3 A
Kích thước: 50 x 26 x 19 cm
Khối lượng: 25 kg

Vietgen
3120 Wp

Model: VGC-3SB
Dòng nạp ắc quy: 60A
Kích thước: 30 x 19 x 17 cm
Khối lượng: 2,1 kg