DZM

Model: DTS1110-5
Kích thước bao ngoài: 110 x 100 x 260 cm
Kích thước lọt lòng: 98 x 87 x 206 cm

Viettiny

Model: V2001
Diện tích mặt bằng: 21,6 m2
Diện tích sử dụng: 33,8 m2
Kích thước bao ngoài: 5,4 x 6,0 m

GAZ
diesel 149HP

Model: Gazelle Next V4020
Kích thước bao ngoài: 6,71 x 2,07 x 2,90 m
Kích thước thùng xe: 4,00 x 2,00 x 1,92 m
Tổng trọng lượng: 4600 kg
Tải trọng: 1900 kg

Viettiny
1350 Wp

Model: Suzuki Carry Pro V2617
Kích thước thùng xe: 2,67 x 1,66 m
Công suất điện: 1000 W
Dự trữ nhiệt lạnh: 5 kWh
Nhiệt độ tủ lạnh: -18 0C

Viettiny

Model: DZS-01
Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước khi gấp: 370x390x180mm
Kích thước khi mở: 370x390x375mm
Trọng lượng: 4.6kg

Viettiny

Model: DZS-02
Xuất xứ: Trung Quốc
Trọng lượng: 4.4 kg
Kích thước bồn: 420x370x145mm

Viettiny

Model: DZS-03
Kích thước: 450 x 300 x 230mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Trọng lượng: 6.4kg

Viettiny

Model: DZC-G01
Kích thước: 200 x 365 x 70mm
Trọng lượng sản phẩm: 2.9

Viettiny
2 x 1,35kW

Model: DZC-G02
Kích thước: 480 x 370 x 50mm
Trọng lượng: 3.4 kg

Viettiny
1,35kW

Model: DZCS-G01
Xuất xứ: Trung Quốc
Trọng lượng: 5.4 kg
Kích thước: 480x370x50mm