DZM
2.4 kWt

Model: DZH2402
Công suất điện: 0,63 kWe
Nhiệt độ nước: 55 ºC
Lưu lượng nước: 50 L/h
Kích thước: 58 x 59 x 130 cm
Khối lượng: 66 kg

DZM
2.4 kWt

Model: DZH2401
Công suất điện: 0,63 kWe
Nhiệt độ nước: 55 ºC
Lưu lượng nước: 50 L/h
Kích thước: 58 x 59 x 130 cm
Khối lượng: 66 kg

DZM
2.4 kWt

Model: DZH2401
Công suất điện: 0,63 kWe
Nhiệt độ nước: 55 ºC
Lưu lượng nước: 50 L/h
Kích thước: 58 x 59 x 130 cm
Khối lượng: 66 kg

DZM
99 kWt

Model: HPP100
Công suất điện: 19 kWe
Nhiệt độ nước: 40 ºC
Lưu lượng nước: - L/h
Kích thước: 2000 x 1005 x 1975 cm
Khối lượng: 500 kg

DZM
198 kWt

Model: HPP200
Công suất điện: 38 kWe
Nhiệt độ nước: 40 ºC
Lưu lượng nước: - L/h
Kích thước: 2205 x 1125 x 2200 cm
Khối lượng: 950 kg