Demo bài viết 2

Theo khảo sát của McKinsey, vào năm 2007 với 9.345 doanh nghiệp toàn cầu thì có hơn 53% doanh nghiệp cho rằng sáng tạo đổi mới là yếu tố cần nhất cho phát triển doanh nghiệp. Việc đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của doanh nghiệp là “bệ phóng” đưa doanh nghiệp đến thành công. Như nhận xét của GS-TSKH Trần Xuân Hoài – Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học: “Những doanh nghiệp Việt Nam nhờ sáng tạo mà tạo được giá trị gia tăng thực sự từ sản phẩm, đất đai, tài nguyên của nước ta, họ đã vượt qua nhiều trở ngại, sáng tạo đổi mới để khẳng định thương hiệu của chính mình. Nếu được xếp loại, chúng ta nên xếp loại các doanh nghiệp này là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo số 1”.