Máy Phát Điện Thủy Dzima – KUBOTA

Công suất từ 10 – 30 kVA (10 – 24 kW) tại 1500 vòng/phút
Động cơ thuỷ KUBOTA là loại 3 – 4 xy lanh. Tất cả đều được làm mát bằng sinh hàn với ống góp
và tu bô được làm mát bằng nước. Đầu phát thuỷ Marelli loại 4 cực từ, kích từ bằng máy phát
kích từ riêng, không chổi than. Tần số được điều chỉnh bằng bộ điều tốc điện tử. Điện áp được
điều chỉnh bằng bộ điều áp điện tử AVR
Lắp ráp và thử tải xuất xưởng tại nhà máy Dzima – Việt Nam