Himoinsa

HIMOINSA, part of the Yanmar Group, is a global corporation that designs, manufactures and distributes power generation equipment, from diesel and gas generator sets, lighting towers and control panels, to hybrid generators and generator sets ready to be incorporated into solar power systems. It have 8 factories and 11 subsidiaries on the wold
Himoinsa là công ty của tập đoàn Yanmar, một công ty quốc tế chuyên về thế kế, sản xuất và phân phối máy phát điện từ máy phát điện gas, máy phát điện diesel, tháp chiếu sáng và hệ thống điều khiển đến máy phát điện hybrid và các tổ máy phát điện sẵn sàng tích hợp với hệ thống điện năng lượng mặt trời. Himoinsa có 8 nhà máy sản xuất và 11 công ty con trên thế giới.