Baudouin

Moteurs Baudouin được thành lập và cho ra đời động cơ đầu tiên năm 1918 tại Pháp. Năm 2009 Moteurs Baudouin được Weichai mua lại và đầu tư thêm hàng trăm triệu Euro, khánh thành nhà máy sản xuất mới tại Trung Quốc. Ban lãnh đạo Moteurs Baudouin giữ lại các thành viên kỳ cựu về kĩ thuật, sản xuất và marketing từ Baudouin. Điều đó cho phép Baudouin duy trì chất lượng sản phẩm và tiếp tục phát triển thị trường.
Dzima sử dung động cơ Baudouin cho máy phát điện có công suất động cơ từ 15—2500 kVA

Moteurs Baudouin incorporated and delvelopped first engine in 1918 at France. In 2009, Moteurs Baudouin was aqquired by Weichai. Hundreds of millions Euros has been invested and new factory is built in China. Moteurs Baudouin leadership maintains experts of Technical, Production and Marketing from Baudouin. This will asure Baudouin to maintain engine quality and grow its market
Dzima uses Baudouin engines for generators with engine powers from 15—2500 kVA