AGG

AGG Power is a global corporation that designs, manufactures and distributes power generation equipment worldwide. The products range that the brand offers includes diesel and gas generator sets,control panels and paralleling system for standby emergency power, prime power,peak power and distributed power. It also develops specific power gensets for the telecom sector.

AGG là một công ty quốc tế chuyên về thiết kế, sản xuất và phân phối máy phát điện trên toàn thế giới. AGG cung cấp các sản phẩm bao gồm máy phát điện diesel và ga, hệ thống điều khiển và hệ thống hòa đồng bộ cho máy phát điện dự phòng và hệ thống phân phối năng lượng. AGG cũng phát triển các dòng máy phát điện chuyên dụng trong lĩnh vực viễn thông