Coelmo

COELMO design and manufactures Industrial and Marine Generating Sets from 3 to 3000 kVA since 1946. COELMO plays a leading role with significant market shares in several sectors, from telecommunications to oil & gas, military to humanitarian organizations, from leisure to commercial marine.
Coelmo là nhà sản xuất và thiết kế máy phát điện công nghiệp và máy phát điện thủy có công suất từ 3 đến 3000kVA từ năm 1946. Coelmo giữ vai trò hàng đầu thị phần trong các lĩnh vực từ viễn thông đến dầu khí, quân sự đến các tổ chức nhân đạo, từ giải trí đến thương mại hàng hải.