CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

LĨNH VỰC KINH DOANH:

 • Sản xuất, kinh doanh, phân phối các sản phẩm sau:
  • Máy phát điện thương hiệu “Dzima – máy phát điện cho 1001 ứng dụng”
  • Động cơ thủy công suất từ 40 – 1000HP sử dụng động cơ FPT & FNM từ Italy
  • Máy phát điện thủy 10 – 400 kVA sử dụng động cơ FPT & Kobuta
  • Máy bơm chống ngập
  • Giải pháp nguồn điện liên tục
  • Giải pháp giám sát từ xa.
 • Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa cho các sản phẩm của Dzima cung cấp.

NGUỒN NHÂN LỰC:
Dzima ý thức rằng mức độ hài lòng của Khách hàng luôn đến từ sản phẩm và thái độ phục vụ của Dzima. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng đội ngũ nhân sự tốt nhất:

 • Đội ngũ kỹ sư thiết kế (8 người): cải tiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Đội ngũ kỹ thuật sản xuất (32 người): lành nghề nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao. Quy trình sản xuất được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Đội ngũ kỹ sư thi công, lắp (8 người): đặt luôn tìm và áp dụng các phương án tối ưu đảm bảo thời gian thi công, lắp đặt tốt nhất.
 • Đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì sửa chữa (8 người)
 • Hỗ trợ khác (12 người)

NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

 • Nhà máy sản xuất tại Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam với diện tích rộng 3000 m2 – chuyên lắp ráp thành phẩm và thử nghiệm xuất xưởng.
 • Nhà máy sản xuất tại Cư Jút, Đắc Nông, Việt Nam diện tích 9000 m2 – chuyên sản xuất kết cấu thép, phụ kiện cho các dòng sản phẩm của Dzima .
 • Máy móc trang thiết bị đảm bảo sản xuất hàng năm 100 động cơ thủy, 1000 tổ máy phát điện, 1000 tủ BTS viễn thông ngoài trời.

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH:

 • Nguồn vốn tài chính dồi dào đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ hàng hóa lên đến 500 tỉ đồng/năm.
  • 2011: 348 tỉ đồng
  • 2012: 230 tỉ đồng
  • 2013: 160 tỉ đồng
  • 2014: 198 tỉ đồng
  • 2015: 127 tỉ đồng
  • 2016: 270 tỉ đồng
  • 2017: 208 tỉ đồng

 

DZI AN MANUFACTURING PUBLIC LIMITED COMPANY

BUSINESS AREAS:

 • Manufacturing, trading and distributing the following products:
  • Generators brand “Dzima – generators for 1001 applications”
  • Marine engines with capacity from 40 – 1000HP using FPT & FNM engines from Italy
  • Marine generator 10 – 400 kVA using FPT engine & Kobuta
  • Flood-resistant pumps
  • Uninterruptible power solutions
  • Remote monitoring solution.
  • Installation, maintenance and repair services for Dzima products.

HUMAN RESOURCES:
Dzima is aware that the level of customer satisfaction always comes from the product and service attitude of Dzima. Therefore, we always try to build the best staff:

 • The team of design engineers (8 people): design and develop products to meet customer requirements.
 • Production technical team (32 people): skilled and experienced. The production process is managed according to ISO 9001
 • The team of construction and installation engineers (8 people): always find and apply the optimal plan to ensure the best construction time and installation.
 • The team of maintenance and repair technicians (8 people)
 • Others (12 people)

PRODUCTION CAPACITY:

 • Manufacturing factory in Di An, Binh Duong, Vietnam with an area of 3000 m2 – specializing in finished product assembly and factory testing.
 • The factory in Cu Jut, Dak Nong, Vietnam covers an area of 9000 m2 – specialized in producing steel structures and accessories for Dzima product lines.
 • Machinery and equipment ensure the annual production of 100 marine engines, 1000 generators, 1000 BTS of outdoor telecommunications.

FINANCIAL CAPACITY:

 • The financial resources are abundant enough to meet the demand for production and consumption of goods up to 500 billion VND / year.
  • 2011: 348 billion VND
  • 2012: VND 230 billion
  • 2013: VND 160 billion
  • 2014: VND 198 billion
  • 2015: VND 127 billion
  • 2016: VND 270 billion
  • 2017: VND 208 billion