CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

LĨNH VỰC KINH DOANH:

 • Sản xuất, kinh doanh, phân phối các sản phẩm sau:
  • Máy phát điện “Vietgen – máy phát điện cho 1001 ứng dụng.” 
   • Công suất: 5 đến 3000kVA 
   • Tiêu chuẩn: CE, ISO: 9001:2015 và ISO 14001:2015
   • Động cơ và đầu phát: Baudouin, FPT Industrial, Yanmar, Mecc Alte và Marelli
  • Máy phát điện thủy “Vietgen- máy phát điện cho 1001 ứng dụng.”
   • Công suất: 10 – 375kVA
   • Động cơ: Yanmar và FPT Industrial 
  • Động cơ thủy 
   • công suất: 40 – 1000HP của FPT Industrial của Ý
  • Hệ thống nguồn điện liên tục UPS “Piller – không có gì có thể bảo vệ bạn như Piller” 
   • Công suất 200KW – 40MW
   • Tích hợp động cơ diesel (DRUPS) của Piller
  • Tủ trạm viễn thông ngoài trời “DTS – Dzima telecom shelter”
   • Chuyên dùng cho các trạm BTS, thiết kế và sản xuất bởi DZM Việt Nam
  • Ngoài ra có sản phẩm khác
   • Giải pháp giám sát từ xa
   • Máy bơm chống ngập 
 • Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa cho các sản phẩm của Dzima cung cấp

NGUỒN NHÂN LỰC:

DZM ý thức rằng mức độ hài lòng của Khách hàng luôn đến từ sản phẩm và thái độ phục vụ của DZM. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng đội ngũ nhân sự tốt nhất:

 • Đội ngũ kỹ sư thiết kế và cải tiến: sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Đội ngũ kỹ thuật sản xuất: lành nghề nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao. Quy trình sản xuất được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, và CE
 • Đội ngũ kỹ sư thi công, lắp đặt: luôn tìm và áp dụng các phương án tối ưu đảm bảo thời gian thi công, lắp đặt đúng tiêu chuẩn quy định
 • Đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì sửa chữa

NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

 •  
 • Nhà máy sản xuất tại Cư Jút, Đắk Nông, Việt Nam
  • Địa chỉ: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông, Việt Nam
  • Diện tích khu vực: 9000m2 
  • Năng lực sản xuất: 1000 đơn vị máy phát điện quy đổi ra 100kVA một năm
 •  Máy móc trang thiết bị đảm bảo sản xuất hàng năm 100 động cơ thủy, 1000 tổ máy phát điện tương đương với 100kVA, 1000 tủ BTS viễn thông ngoài trời
 •  

 

DZI AN MANUFACTURING PUBLIC LIMITED COMPANY

SCOPE OF BUSINESS:

 • Manufacturing, sale, and distributing the following products:
  • Genset “Vietgen – Diesel gensets and Marine gensets for 1001 applications” 
   • Power range: 5 – 3000kVA
   • Qualification: CE, ISO:9001:2015 and ISO 14001:2015
   • Engines and Alternator: baudouin, FPT Industrial, Yanmar, Mecc Alte and Marelli
  • Marine Genset “Vietgen –  Diesel gensets and Marine gensets for 1001 applications”
   • Power range: 10 – 375kVA
   • Engines: FPT Industrial engines from Italy
  • Marine Engine “FPT Industrial”
   • Power range: 40 – 1000HP
  • Uninterruptible power solutions “Piller – Nothing protects you quite like Piller” 
   • Power range: 200KW – 40MW
   • Combine with diesel engine (DRUPS) from Piller 
  • Telecom outdoor enclosures “DTS – Dzima telecom shelter”
   • Specialize for BTS stations, design and produces by DZM in Vietnam
  • Other products
   • Remote Monitoring Solutions
   • Flood-resistant pumps
 • Installation, maintenance, and repair services for DZM products

HUMAN RESOURCES:

DZM is aware that the level of customer satisfaction always comes from the product and service attitude of DZM. Therefore, we always try to make sure our working force meets the highest quality:

 • A team of design engineers: design and develop products to meet customer requirements.
 • Production technical team: skilled and experienced. The production process is managed according to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, và CE
 • A team of construction and installation engineers: always find and apply the optimal plan to ensure the shortest construction and installation time as well as meet the standard required. 
 • A team of maintenance and repair technicians

PRODUCTION CAPACITY:

 • The factory in Cu Jut, Dak Nong, Vietnam
  • Address: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đăk Nông, Việt Nam
  • Area covered: 9000 m2
  • Production capability: 1000 generators units equivalent to 100kVA each
 • Machinery and equipment ensure the annual production of 100 marine engines, 1000 generators set equivalent to 100kVA per set, 1000 BTS of outdoor telecommunications
 •