22/10/2019
ModelCông suấtĐộng cơĐầu phátGiao ngayGiao 30 ngàyGiao 60 ngày
Đã bánHàng tồnĐã bánHàng tồnĐã bánHàng tồn
DG15B515KVA4M06G17/5MXB 160MA41
VG8FPS8KVA-1pha403A-15G1SK160CB11
VG20FPM20KVA404A-22G1ECP 28 M/41
DG30F530KVAS8000MARELLI2
DG30I530KVA30W3GNMarelli1
VG40H40KVAHatz 3M41Sincro1
DG40F540KVAF32SM1AMARELLI21
VG50FB50KVA4M06G55/5MARELLI1
VG50FB50KVA4M06G55/5SINCRO1
VG80FF80KVAN45SM3SINCRO1
VG125FF123KVAN45TM3SINCRO1
VG125FF123KVAN45TM3MECC1
VG125GF123KVAN45TM3MECC1
DG150B5150KVA6M11G165/5Marelli1
DG175F5173KVAN67TM4Marelli1
VG200FFM150KVAN67TM7MECC1
VG200GF200KVAN67TM7MECC1
DG200B5200KVA6M16G220/5e2MJB250LA41
DG200I5200KVA200W6GTAMJB250LA42
DG250F5250KVAN67TE8W2
VG450FK450KVADeawooMarelli1
DG500B5500kVA6M26G550/5Marelli1
DG650B5650kVA6M33G715/5Marelli1
P715E5650KVA2806A-E18TAG2Leroy somer1
VG1000B51000KVA12M26G1100/5ECO43 1M41
FPT500HPC13-5001
FPT825HPC13 825
DEUTZ700HPTCD 20151
SCANIA800HPDI16 072M13