25/08/2019
ModelCông suấtĐộng cơĐầu phátGiao ngayGiao 30 ngàyGiao 60 ngày
Đã bánHàng tồnĐã bánHàng tồnĐã bánHàng tồn
DG15B515KVA4M06G17/5MXB 160MA41
VG8FPS8KVA-1pha403A-15SK160CB11
VG20FPM20KVA404A-22G1ECP 28 M/41
VG30FF30KVAS8000MARELLI2
VG30FI30KVA30W3GNMarelli1
VG40H40KVAHatz 3M41 &4L41CSincro2
VG40FF40KVAF32SM1AMARELLI21
VG50FB50KVA4M06G55/5MARELLI2
VG60FI60KVA80W3GTAMarelli1
VG75FB75KVA4M11G90/5MARELLI1
VG80FF80KVAN45SM3SINCRO1
VG125FF123KVAN45TM3SINCRO1
VG125FF123KVAN45TM3MECC1
VG125GF123KVAN45TM3MECC1
DG150B5150KVA6M11G165/5Marelli1
DG160FF160KVAN67TM4ECO 38 1S41
VG200FFMN67TM7MECC1
VG200GF200KVAN67TM7MECC1
VG200B5200KVA6M16G220/5e2MJB250LA42
VG200FI200KVA200W6GTAMJB250LA411
VG250FF250KVAN67TE8WMARELLI +MECC2
DG320I5320kVA320WTBD4V8MJB315SB41
VG300FFM300KVAC10TE1DMECC1
VG300FDM300KVABF6M1015C(G1)MECC1
VG500FB500kVA6M26G550/5e2Marelli2
VG650FP650KVA2806A-E18TAG2MJB355MA43
P715E5650KVA2806A-E18TAG2Leroy somer1
VG730FB730KVA6M33G825/5MARELLI1
FPT500HPC13-5001
FPT825HPC13 8252
DEUTZ700HPTCD 20151
SCANIA800HPDI16 072M31