Hàng có sẵn – Stock availability

04/12/2019
ModelCông suấtĐộng cơĐầu phátGiao ngayGiao 30 ngàyGiao 60 ngày
Đã bánHàng tồnĐã bánHàng tồnĐã bánHàng tồn
DG15B515KVA4M06G17/5MXB 160MA41
VG8FPS8KVA-1pha403A-15G1SK160CB11
VG20FPM20KVA404A-22G1ECP 28 M/41
DG30F530KVAS8000MARELLI2
DG30I530KVA30W3GNMarelli1
DG40F540KVAF32SM1AMARELLI21
DG50B550KVA4M06G55/5Mecc
DG80F580KVAN45SM3Mecc1
VG100FI100KVA100W4GTAMARELLI1
DG100B5100KVA4M11G120/5Marelli1
DG125F5123KVAN45TM3SINCRO1
DG125F5123KVAN45TM3MECC1
DG125GF123KVAN45TM3MECC1
DG150B5150KVA6M11G165/5Marelli1
DG175F5173KVAN67TM4Marelli1
DG200FFM150KVAN67TM7MECC1
DG200GF200KVAN67TM7MECC1
DG200B5200KVA6M16G220/5e2MJB250LA4
DG200I5200KVA200W6GTAMJB250LA42
DG250F5250KVAN67TE8W2
VG400FB400KVA6M21G440/5Marelli1
DG500B5500kVA6M26G550/5Marelli1
DG560V5560KVAVOLVOMarelli1
DG650B5650kVA6M33G715/5Marelli1
DG680W5680KVADOOSANMarelli2
DG750B5750KVA6M33G825/5ECO40 VL4B5
DG1000B51000KVA12M26G1100/5ECO43 1M4A5
DG1000B51000KVA12M33G1400/5ECO43 2L4A1
FPT500HPC13-5001
FPT825HPC13 825
DEUTZ700HPTCD 20151
SCANIA800HPDI16 072M4