17/04/2019
ModelCông suấtĐộng cơĐầu phátGiao ngayGiao 30 ngàyGiao 60 ngày
Đã bánHàng tồnĐã bánHàng tồnĐã bánHàng tồn
DG15B515KVA4M06G17/5MXB 160MA41
VG11FB511KVA4M06G17/5DG184E18
VG30FF30KVAS8000MARELLI13
VG30SD30KVAF4M2011SINCRO1
VG30FB30KVA4M06G33/5MARELLI9
VG30FI30KVA30W3GN1
VG40H40KVAHatz 3M41 &4L41CSincro2
VG40FF40KVAF32SM1AMARELLI3
VG50FB50KVA4M06G55/5MARELLI10
VG60FPM60KVAPERKINSECP 32 2M4
DG60MF560KVAN67-150MARELLI1
VG80FI80KVA80W3GTAMARELLI1
VG80FF80KVAN45SM3SINCRO1
VG100B5100KVA4M11G110/5e2MARELLI1
VG100B6100KVA4M11G110/5e2SINCRO1
VG100FI100KVA100W4GTAMARELLI
VG100FF100KVAN45TM2AMARELLI/MECC1
VG125FF125KVAN45TM3MECC1
VG125GF125KVAN45TM3SINCRO+MECC2
DG160FF160KVAN67TM4ECO 38 1S41
VG150FM175KVAN67TM4MECC1
VG160FI160KVA160W6GTAMARELLI1
VG200GF200KVAN67TM4MECC22
VG200FF200KVAN67TM7MECC1
VG200B5200KVA6M16G220/5e2MJB250LA42
VG200FI200KVA200W6GTAMJB250LA42
VG250FF250KVAN67TE8WMARELLI12
VG250B5250KVA6M16G275/5e2MARELLI
VG320FI320320WTBD4V8MJB315SB411
VG320FB320KVA6M16GG330/5e2MARELLI
VG300FFM300KVAC10TE1DMECC1
VG300FD300KVABF6M1015C(G1)MECC1
VG400FS400KVAWandi WD6Z40YMarelli1
VG500FB500kVA6M26G550/5e2Marelli2
VG500FF500KVACR13TE7WMARELLI/MECC1
VG625FK625KVA12DWV-695MARELLI1
VG650FB650KVA6M33G715/5E2MARELLI1
VG1250FS125KVAWANDI WD12L120YMARELLI1
FPT500HPC13-5001
DEUTZ700HPTCD 20151
SCANIA800HPDI16 072M14