Hàng có sẵn – Stock availability

24/02/2020
ModelCông suấtĐộng cơĐầu phátGiao ngayGiao 30 ngàyGiao 60 ngày
Đã bánHàng tồnĐã bánHàng tồnĐã bánHàng tồn
DG15B515KVA4M06G17/5MXB 160MA41
VG8FPS8KVA-1pha403A-15G1SK160CB11
VG20FPM20KVA404A-22G1ECP 28 M/41
DG30F530KVAS8000MARELLI2
DG40F540KVAF32SM1AMARELLI21
DG60B560KVA4M11G70/5MARELLI1
VG100FI100KVA100W4GTAMARELLI1
HFW-100T5100KVANEF45TM2A.S500MECC (TQ)2
DG125F5123KVAN45TM3MECC1
DG125GF123KVAN45TM3MECC1
DG175F5173KVAN67TM4Marelli1
DG200FFM150KVAN67TM7MECC1
DG200GF200KVAN67TM7MECC1
DG200I5200KVA200W6GTAMJB250LA411
DG250F5250KVAN67TE8W2
DG320B5320KVA6M16G350/5Marelli11
HFW400T5400kVACURSOR13TE3AMecc (TQ)1
HFW500T5500kVACR13TE7W.S550Mecc (TQ)1
DG560V5560KVAVOLVO TAD1642GEMarelli1
DG650B5650kVA6M33G715/5Mecc (TQ)1
VG750FW680KVADOOSANMarelli2
DG750B5750KVA6M33G825/5ECO40 VL4B2
DG1000B51000KVA12M26G1100/5ECO43 1M4A2
HTW1745T51747KVAS16R PTA (FR)ECO46 2S4A(IT)1
HTW2030T52033KVAS16R PTAA2 (FR)ECO46 1L4A(IT)1
FPT500HPC13-5001
DEUTZ700HPTCD 20151
SCANIA800HPDI16 072M5