Dzima luôn chú trọng đến nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm của Dzima đã được chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, CE và các chứng nhận chất lượng khác:

EC MA0026

Chứng nhận CE MA0026

EC MA0257

Chứng nhận CE MA0257

ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001: 2015

ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001: 2015