Dzima luôn chú trọng đến nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm của Dzima đã được chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn CE, Hệ thống quản lý chất  lượng được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 và ISO14001:2015 và các chứng nhận chất lượng khác:

Chứng nhận CE MA0026 Chứng nhận CE LVD 0023 Chứng nhận ISO 9001: 2015 Chứng nhận ISO 14001: 2015